(Křivda a pocit zahořklosti seniora nad skutečností, že a jakým způsobem usiluje Město Litomyšl – spolu s exekutorem JUDr. J. Podkonickým – téměř o jeden jeho celý důchod za překročení rychlosti o 10 km.h-1, dne 21.7.2018 ve 23,54 hod. …)

Píše se rok 2022, měsíc květen a mne se dostává (nyní poprvé!) do rukou informace o pohledávce, která mi bude, po částech, strhávána z mého – nikterak vysokého resp. v ČR ani ne průměrného ani průměrného – důchodu …

Zpočátku nic nechápu… Jaká Litomyšl? … Již si ani nepamatuji, kdy jsem v tomto městě byl naposled… Snažím se vzpomenout začínám pátrat…

Z oficiálních webových stránek města se dozvídám, že starostou města je Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., místostarostou Radomil Kašpar a tajemníkem Ing. Bohuslav Pulgret. Vedoucím odboru dopravy je Ing. Kamil Hebelka a úsekové měření rychlosti a přestupkové řízení mají na starosti Petra Bulvová, Jana Jarešová, DiS., JUDr. Bc. Štěpán Kořínek, Bc. Ambrož Koukola, Bc. Alena Rovnerová, tedy celkem 5 lidí! To mne podržte! – Na necelých 10 tisíc obyvatel to je celkem dost.

A pak tam nacházím ještě následující schéma co by důkaz o tom, že vymáhání pokut za překročení rychlosti mají v městě Litomyšl již bohaté zkušenosti:

„Litomyšl, město pro lidi …“ – zatím bez komentáře

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Ursula Gertrud von der Leyen

(Že by se pro město rýsovali noví sponzoři? George Soros? Nebo dokonce Bill Gates?)

CMS TV @ FILM STUDIO COMVISION

Ale vrátím se nyní raději k tomu svému problému… Takže mne hned napadají dvě otázky:

  • Kolik se v Litomyšli již vybralo (kupř. od roku 2018) peněz za překročení rychlosti?,
  • A kdo z představitelů města je zodpovědný za výběr osoby exekutora pro vymáhání pohledávek za překročení rychlosti?

JUDr. Juraj Podkonický, exekutor

Začínám tedy pátrat po svém obvinění a následném trestu. Postupně získávám dokumenty, které uvádím v jejich časové posloupnosti:

Dokumenty:

20.6.2019 MU Litomyšl -Příkaz

24.3.2022 MU Litomyšl, Ing. Kamil Hebelka – Návrh na pověření soudního exekutora

8.4.2022 Exekutor JUDr. Podkonický – Vyrozumění o zahájení exekuce

13.4.2022 Exekutor JUDr. Podkonický – Exekuční příkaz k provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu …

19.4.2022 Exekutor JUDr. Podkonický – Exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů

2.5.2022 Exekutor JUDr. Podkonický – Příkaz k úhradě nákladů exekuce

2.5.2022 Exekutor JUDr. Podkonický – Výzva ke splnění vymáhané povinnosti

29.6.2022 Exekutor JUDr. Podkonický – Usnesení

Někteří moji blízcí mne v červenci 2022 upozornili na možnost tzv. „Milostivého léta“ …

Milostivé léto – zatím bez komentáře …

Zkušenost s tzv. „Milostivým létem“(Člověk v tísni) aneb Sázka na iluze?

Postřehy, myšlenky a komentáře (nikoli jenom moje):