Zdravie bez slobody? A bez ľudskej dôstojnosti?

Rozhovor(y) o vztazích …

PhDr. Pavel Beňo

Zorientovat se ve vztahovém poli, ve kterém se právě nacházíme, nemusí být pro některé z nás právě jednoduchou záležitostí! Důvodů takového rozpoložení či stavu může být mnoho. Ale lidé a vztahy, kterými jsme obklopeni, mají pro naše tělesné i duševní zdraví klíčový význam!

Tíha života v současné společnosti se zvětšuje a zvětšuje se i míra zátěže a stresu na každého z nás. Není to zas tak dávno, co se začalo mluvit o resilienci – jakémsi druhu odolnosti – která nám bude nápomocná při zvládání náročných životních situací. Také se objevuje celá řada návodů či aspoň doporučení, jak by takovouto odolnost (resilienci) – nedostali jsme-li ji do vínku od našich předků a nemáme-li ji tudíž v našich genech – bylo možné získat či vytvořit.

Pro mentální „otužování“ tohoto druhu je samozřejmě důležitá naše tělesná schránka a tzv. „fyzično“ – zdravý způsob života, náš jídelníček, dostatek pohybu a vyhýbání se různým škodlivinám či dokonce jedům (kouření, alkohol a jiné drogy… ).

Stále více autorů – vč. lékařů z oboru tzv. celostní, psychosomatické a vztahové medicíny – však zdůrazňuje v resilienci také význam „psychična“!!! Tam bezesporu patří naše duševní rovnováha a hygiena – vč. schopnosti prosadit se, řešit konflikty, dovednosti budovat a udržet si zdravé a produktivní mezilidské vztahy, atp. .

Z konfliktů, které mohou na člověka obzvláště těžce dopadat to jsou zejména vztahy v rodině, komunitě a vztahy na pracovišti. A mluvíme-li také o míře zátěže – velmi destruktivně pak z výše uvedených oblastí na naše zdraví pôsobí stresory, které bývají označovány jako „nedokončené záležitosti„.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je head-1623792_1280-1024x682.jpg

V rozhovoru – či spíše rozhovorech, protože produktivní vztah je obvykle i záležitostí opakování – Vám nabízíme právě možnost zorientovat se ve vztazích kolem sebe (vztahová diagnostika) a možnost zastavit a zamyslet se nad tím, proč se Vám dějí věci, které se Vám (právě?) dějí . Takovou formu komunikace ve dvojici (příp. i ve skupině) považujeme za nezbytnou podmínku (conditio sine qua non) „mentálního otužování “ a budování tzv. resilience.

Naše rozhovory by pak – kromě doporučované a preferované formě „tváří v tvář“ – mohly probíhat i formou on-line – kupř. prostřednictvím platformy ZOOM, atp. . Taková forma rozmlouvání má sice některé nevýhody (kupř. menší možnost vnímání tzv. řeči těla, atp.), ale její výhodou je naopak to, že se dá realizovat i ve ztížených podmínkách styku a komunikace ve společnosti jakou jsme již měli možnost poznat a zažít (karanténa, lock down, atp.).

Máte-li zájem a potřebu si takový rozhovor vyzkoušet, dejte nám to laskavě vědět na některé z našich e-mailových adres a vyčkejte dalších pokynů. První z těchto rozhovoru v trvání cca 50 minut, který se (kromě své délky) nemusí v ničem odlišovat od těch ostatních, je pro všechny zájemce i naše potenciální klienty zdarma.

Děkujeme a těšíme se na Vaše reakce a na naše (další) setkání .

PhDr. Pavel Beňo

Kontakt: pavel.beno@vztahovna.info, info@silentseniors.eu