Zdravie bez slobody? A bez ľudskej dôstojnosti?

Zkušenost s tzv. „Milostivým létem“(Člověk v tísni) aneb Sázka na iluze?

Nedlouho poté, co jsem se na webových stránkách Člověka v tísni dozvěděl o možnosti tzv. „Milostivého léta“, obrátil jsem se prostřednictvím kontaktního formuláře na jedné z webových stránek této … „nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity“ se svoji žádostí o podporu a pomoc. Níže je uvedena naše korespondence:

7.července 2022 – Od: Pavel Beňo <info@silentseniors.eu>
Předmět: exekuce

Zpráva:
Teprve v květnu t.r. nedávnem jsem se dozvěděl o mém dopravním
přestupku z července 2018, kdy jsem ve městě Litomyšl, kolem půlnoci,
projel měřeným úsekem cca o 10 km vyšší rychlosti, než je (či bylo v
té době) povoleno. Ještě před touto informací jsem obdržel informaci o
tom, že mi z mého důchodu bude srážena částka na zaplacení všech
nákladů s tím spojených, která se blíží sumě Kč 10.000,- , tedy
bezmála jednému mému celému důchodu a s tím se nikterak nemohu smířit.
Rád bych se Vás tedy zeptal, zda bych mohl aspirovat na Vaši pomoc v
rámci Vaší akce Milostivé léto. A konečně, nikoli však v poslední řadě

  • vzhledem k tomu že se v celé věci angažoval i exekutor JUDr.
    Podkonický z Prahy 5, uvítal bych Vaši pomoc také v posouzení
    legitimity celého postupu … Děkuji a zůstávám s pozdravem P. Beňo
    Tel. +420 602349848

12.července 2022 – od jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Dne 2022-07-12 19:57, Jak přežít dluhy napsal:

Dobrý den, pane Beňo,

jde o jedinou Vaši exekuci? Kdy konkrétně byla zahájená?

Pokud se jedná o pokutu vůči Městské Policii, tak jak tomu rozumím,
tak se jedná o veřejný subjekty a pokud byla exekuce zahájená před
28.10.2021 a vymáhá ji exekutor Podkonický, tak by se na ni akce
Milostivé léto měla vztahovat. Důležité je opravdu datum zahájení. Na
nové exekuce se akce Milostivé léto bohužel nevztahuje. Máte k tomu
nějaké podklady, které byste nám mohl zaslat ke shlédnutí? Kolik je
samotná jistina?

Exekuční srážka se stanovuje zákonným způsobem, tzn. že plátce příjmu
na základě exekučního příkazu ke srážkám z příjmu Vám odečte z Vašeho
důchodu exekuční srážku. Část této částky jde na náklady exekutora,
náklady soudního řízení a pak na jistinu. Akce milostivé léto je
dobrovolnou akcí, nicméně nelze zamezit nedobrovolnému plnění, jako
jsou právě srážky z příjmu a blokace účtu. V tom je postup zcela
legitimní. Pokud Vám bude srážka učiněna, tak je alespoň dobrá zpráva
v tom, že část té částky půjde na samotnou jistinu, kterou v rámci
milostivého léta je potřeba zaplatit, bude tak nižší.

Nepíšete odkud přesně jste. Posílám tak odkaz na mapu poraden, kde si
můžete najít poradnu nejbližší Vašemu bydlišti –
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.
jakprezitdluhy.cz%2Fhelp-linka-2%2Fmapa-dluhovych-poraden&data=05%7C01%7Cjakprezitdluhy%40clovekvtisni.cz%7C9f0c61240c15493075fd08da65107d0c%7Cc834245369ce4b7ba3e2cda219f2985e%7C1%7C1%7C637933419058371415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=6kwPnuFccI2T1OFywwqHRHae39CyGHWYD21HDTVJMQE%3D&reserved=0, kde s Vámi situaci proberou.
Určitě bych doporučila i možnost domluvit si videokonzultaci, kterou
si můžete objednat zde –
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jakprezitdluhy.cz%2Fhelp-linka-770-600-800%2Fvideoporadna&data=05%7C01%7Cjakprezitdluhy%40clovekvtisni.cz%7C9f0c61240c15493075fd08da65107d0c%7Cc834245369ce4b7ba3e2cda219f2985e%7C1%7C1%7C637933419058371415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=XsXvN1NxXZN4QHdUfUzh1e4S33UvYuZLPH0JJd5DvqI%3D&reserved=0.

Pokud budete mít k tomu nějaký další konkrétní dotaz, určitě napište,
ráda Vám jej zodpovím.

Hezký den,
Za tým heplinky Renata Bořkovcová

13. července 2022 – od info@silentseniors.eu <info@silentseniors.eu>
Sent: Wednesday, July 13, 2022 10:44 PM
To: Jak přežít dluhy <jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz>
Subject: Re: Milostivé léto exekuce

Dobrý den pí Bořkovcová a celý tým helplinky!

Děkuji za rychlou odpověď, byť si nejspíše budu muset počkat na další Milostivé léto, abych této instituce mohl využít ke snížení dlužné položky plynoucí z rozhodnutí, která ve mne vyvolávají přinejmenším značné rozpaky (viz přílohy)…

Momentálně se zdržuji na Slovensku (a bez potřebného hardware pro
videopřipojení) a tak nemohu osobně navštívit některou z vašich poraden, ale rád bych ještě s Vámi zůstal v kontaktu a využil některých rad a zkušeností, co mi možná pomůže lépe překonat pocity hluboké křivdy a nespravedlnosti, které právě zažívám …

Navíc se mi včera dostalo do rukou Usnesení exekutora z 29.6.2022 na které jsem reagoval následujícím textem, který jsem dnes odeslal na e-mailovou adresu exekutorského úřadu v Praze 5:

“ Dobrý den …

dne 12.7.2022 se mi dostalo do ruky vaše USNESENÍ, č.j.: 067 EX 6058/22-36, č.o.: 1800503878/ ve věci vypovězení mé pojistní smlouvy
č.3017707601 s KB Penzijní společnost a.s. v Praze kvůli úhradě dlužné částky ve výši Kč 8225,- vůči vašemu úřadu.

Jak jsem však zjistil, byla tato úhrada již provedena resp. stržena a celá částka odeslána dne 28.6.2022  na účet Vašeho úřadu z mého bankovního účtu u RB a.s. v Praze.

Žádám vás proto touto cestou o informaci či vysvětlení a doložení oprávněnosti vydání tohoto usnesení v co nejkratší lhůtě el. cestou či telefonicky, abych se – v případě, že toto usnesení nebude stornováno – mohl (a stihl!) proti usnesení odvolat v zák. lhůtě u příslušného Krajského soudu.

Děkuji!
PhDr. Pavel Beňo
Tel. +420 602348948″

Moje 2 konkrétní dotazy se tedy týkají především tohoto usnesení z
29.6.2022:

1. Nemohlo by – podle Vás – jít ze strany JUDr. Podkonického o „další trik“ z těch, které již byly v kontextu jednání tohoto exekutora i medializovány (případ tzv.  zdvojení nákladů)?
2. Pakliže se v krátké době nedočkám ze strany exekutor. úřadu odpovědi a vysvětlení, jak mám podle vás postupovat?

Děkuji za odpověď a zůstávám s pozdravem P. Beňo + přílohy

1.8. 2022 – Předmět RE: Milostivé léto exekuce, Odesílatel Jak přežít dluhy
Adresát info@silentseniors.eu
Datum 2022-08-01 13:38
Dobrý den, pane Beňo,

co se týče zaslaného usnesení, exekutor skutečně může touto cestou pojistnou smlouvu vypovědět a získané peníze použít na úhradu Vaší pohledávky.
Celková výše pohledávky je cca 9tis.Kč. Podle informací od ČSSZ, srážkou z důchodu cca 2,5tis. Kč/měs mi to vychází, že za čtyři měsíce by měla být celá pohledávka uspokojená. Exekutor může způsoby vymáhání kombinovat. Nemusí čekat, až bude pohledávka vymožena exekuční srážkou z příjmu, nicméně musí postupovat přiměřeně.
Máte u exekutora Podkonického ještě další exekuce? Kolik peněz bylo smlouvou vypovězeno? Pokud by tam byl veliký nepoměr mezi dlužnou částkou a částkou získanou z pojistné smlouvy, tak by se dalo uvažovat o tom, zda exekutor jednal přiměřeně. V takovém případě by se dalo podat návrh na částečné zastavení exekuce.
Chtěla bych Vás však upozornit, že by tam musel být zjevný nepoměr. Jak píšu výš, exekutor má právo způsoby vymáhání kombinovat, pokud tím pohledávku vymůže rovnou celou, může k tomuto kroku přistoupit, aniž by porušil zákon.
Ačkoli jsme v několika kauzách v praxi exekutora Podkonického narazili na problémy, neznamená to, že všechny kroky, které v jednotlivých řízeních činí jsou špatně. A kombinace různých způsobů vymáhání není z podstaty chybná.

S pozdravem,
Za tým helplinky, Renata Bořkovcová

2.8.2022 Od: info@silentseniors.eu info@silentseniors.eu
Odesláno: úterý 2. srpna 2022 21:15
Komu: Jak přežít dluhy jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz
Předmět: Re: Milostivé léto exekuce

Dobrý den …

poté, co jsem se vůči usnesení exekutora okamžitě ohradil a poukázal na
to, že celá částka Kč 8225,- byla již jednorázově stržena z mého
důchodu, mi bylo oznámeno, že to nevěděli (!) a exekuce byla údajně
ukončena.

Ušetřená částka na penzijním (při)pojištení převyšovala Kč 28.000,-
takže bych uvítal Váš názor, je -či příp. by bylo – vypovězení smlouvy
ze strany exekutora přiměřené či nikoli… Jinak jsem u exekutora
Podkonického žádnou jinou pohledávku neměl.

Rovněž bych rád znal Váš názor na to, že exekutor nikterak nerespektoval
ustanovené o životním minimu a celou částku mi nestrhával po částkách
měsíčními srážkami (2,5 tisíc), ale -zcela brutálně – „uloupil“ rovnou
celou částku…

A konečně, nikoli však v poslední řadě – přibližně v téže době (2018)
jsem se dopustil stejného dopravního přestupku jako v Litomyšli také na
dálnici poblíž města Jihlavy. Vyřešit problém s trvalým pobytem se mi po
rozchodu se životní partnerkou se mi v té době rovněž nepodařilo a tak
se ke mně část mé osobní korespondence – vč. vyrozumění o přestupku a
výzvy k zaplacení penále nedostala.

Magistrát města Jihlavy mi tím pádem ve stejné situaci a za stejných
okolností srazil pokutu rovnou z mého podnikatelského účtu. Sice jsem se
dost divil, ale jednalo se „pouze“ o částku Kč 2.500,- a nikoli Kč
8225,-

Mohu tedy znát Váš názor na správnost postupu ze strany úředníků města
Litomyšle a příp. i p. Podkonického?

Děkuji za Vaši odpověď Váš čas a zůstávám

s pozdravem
P. Beňo

P.S. Problém s trvalým pobytem jsem se pokoušel řešit přihlášením se k
trvalému pobytu na MěU v Paze 3. To se však mohlo stát podle informace
tohoto úřadu až poté, co mi nový majitel bytu dá výpověď. Tento se však
k takovému kroku nikterak neměl i přesto, že jsem jej o to požádal i
písemně a pošta opětovně vracela moji korespondenci s poznámkou „osoba
na této adrese neznámá“.
Najít si nový podnájem, ve kterém by nový majitel bytu souhlasil s tím,
abych se tam mohl i trvale přihlásit se mi podařilo až koncem roku 2019.

4.8. 2022 – Předmět Re: Milostivé léto exekuce, Odesílatel Jak přežít dluhy
Adresát info@silentseniors.eu
Datum 2022-08-04 10:39
Dobrý den pane Beňo,

variant exekučního řízení je několik.
Buď může exekuční řízení být vedeno soudním exekutorem nebo může být vedena daňová/správní exekuce.
To znamená, že určité subjekty (např. pojišťovny zdravotní, FÚ, Celní úřad apod.) si mohou dluhy exekučně vymáhat samostatně, ale musí k tomu mít oprávnění.

U daňových exekucí jsou pak minimální náklady, protože tam nevznikají částky na soudní exekutory.
To je odpověď na Vaši poslední otázku, proč se částky liší.

Pokud dlužná částka byla zablokována na bankovním účtu, tak je bohužel možné, že po uplynutí lhůty 30 dnů byla stržena z bankovního účtu, tam je pak toto možné, protože po připsání částky na účet, už se důchod nepovažuje za důchod a ztrácí punc označení a jedná se jen o finanční prostředky.

Samozřejmě, pokud jste měl srážky z důchodu, tak tam musí být nezabavitelná částka zohledněna.
Ale pokud bude důchod pak poslán na účet, který je zablokován a Vy se neodvoláte, tak je po 30 dnech strženo, kolik může dle dluhu.

Pokud tedy mohla být částka stržena blokací nebo z příjmů, tak v daném případě by byla reálná možnost podat návrh na částečné zastavení exekuce pro nepřiměřenost.

Pokud byste potřeboval cokoliv doplnit, napište.

Hezký den Dopitová Zuzana

4.8.2022Od: info@silentseniors.eu <info@silentseniors.eu>
Odesláno: čtvrtek 4. srpna 2022 20:08
Komu: Jak přežít dluhy <jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz>
Předmět: Re: Milostivé léto exekuce … snad již poslední dotaz: Mohu za těchto okolností ještě nějak využít
připravovanou akci Milostivé léto?

Děkuji a zůstávám s pozdravem
P. Beňo

5.8.2022 – Re: Milostivé léto exekuce
Odesílatel Jak přežít dluhy
Adresát info@silentseniors.eu
Datum 2022-08-05 15:25

Dobrý den pane Beňo,

pokud je již exekuce uhrazena srážkou, tak jak jste psal, tak milostivé léto už nelze využít.

Hezký den Dopitová Zuzana