Zdravie bez slobody? A bez ľudskej dôstojnosti?

Dotazníky – diagnostika PTED (Self)

Nasledujúce dotazníky sme vytvorili ako pomôcku pre zisťovanie tzv. Postraumatickej zatrpklosti či zahorklosti (PTED : Post-Traumatic Embitterment Disorder) podľa textov nemeckého psychiatra Michaela Lindena. Ak Vás naše texty na toto téma osluvujú a chceli by ste nadviazať spoluprácu s našou skupinou, ktorá sa tejto problematike venuje intenzívne a opakovane, pokúste sa dotazník vyplniť príp. avizujte Vašu ochotu vyplniť dotazník formou on-line schôdzky – cez GoogleMeet príp. aj inú platformu – na tel. číslach +421 949292782 príp. aj na tel.č. +420 602349848.

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom e-mailov: info@workrelations.eu a info@silentseniors.eu .

Dotazník v angličtine a slovenčine:

Dozazník v češtině: