Zdravie bez slobody? A bez ľudskej dôstojnosti?

Corporate Hyde Park: Otevřená komunikace o vztazích – v práci, škole, skupině či ve společnosti …

Označení „Hyde Park“ bývá někdy používáno jako synonymum k pojmům „svobodný, necenzurovaný projev“ příp. „otevřená komunikace“.

Hyde Park je však již odedávna lokálním označením jednoho z mnoha parků v Londýně a to, proč je právě jedna jeho část – tzv. Speakers Corner – symbolem demokracie a svobody je nanejvýš zajímavá věc.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je sk2.jpg

Někde v těchto místech bylo v minulosti veřejné popraviště a na něm šibenice. Právem odsouzenců na smrt bylo také pronést svoji poslední řeč, z pochopitelných důvodů nejspíše necenzurovanou. Šibenice zde již nestojí, ale právo zde otevřeně promluvit, prakticky o čemkoli, je však – div se světe! – ctěno a dodržováno i v současnosti.

Vztahy na pracovišti jsou věcí komplexní a někdy velmi nepřehlednou (i delikátní) – bezesporu však velmi důležitou. Nejenom v kontextu kvality pracovního života, ale také s ohledem na kvalitu podávaného pracovního výkonu. Na tuto skutečnost poukazovalo a poukazuje celá řada organizačních psychologů. Za všechny si dovolím připomenout autora C. M. Brodského z USA, který již v roce 1976, publikoval svoje myšlenky na toto téma (The Harassed Worker). Zhruba od poloviny 80. let minulého století to byl zejména švédský autor německého původu Heinz Leymann, který často mluvil o psychosociálním stresu na pracovišti a do velké míry přispěl k popularizaci a rozšíření pojmu mobbing (Violence and Victims, 5, 119-126, 1990, Mobbing and psychological terror at workplaces).

Objevila se však i celá řada jiných pojmů, které ilustrují destruktivní dopad některých forem sociál vztahů na pracovišti: bossing, bullying, stafing, straining, šikana, diskriminace, obtěžování a pronásledování, … K těmto a i některým jiným (patologické vztahy, politický mobbing…) přibylo v nedávné době označení toxické vztahy, který se jeví do budoucna být – z mnoha důvodů – velmi perspektivním.

Za opak toxických vztahů bychom mohli považovat produktivní vztahy. Za takové pak můžeme považovat úroveň či kvalitu mezilidských vztahů v práci, která optimalizuje nejenom pracovní výkon jednotlivců, ale také pocit jejich pracovní a životní pohody jako i celkovou úroveň fyzického a duševního zdraví.

„Svoboda projevu a demokracie končí před branou mé firmy!“– Tato slova jsem slyšel – a stále ještě někdy slýchám – z úst mnoha manažerů českých a slovenských firem, kteří byli či jsou účastníky našich kurzů o produktivních a destruktivních formách vztahů a komunikace v organizaci či firmě. Dnes sice již méně, než tomu bylo v minulosti, ale nejsem si jist, zda se našim lídrům – ať již mluvíme o manažerech nebo politicích – podařilo zcela vymanit z moci totalitních praktik, které nejsou pro život a práci v demokratické společnosti nikterak efektivní a které nejsou efektivními ani při pokusu o zavádění různých forem týmové práce, které se dnes ukazují být nutnou součástí každé životaschopné organizace či firmy. Zejména z hlediska dlouhodobější perspektivy na jejich zdravý vývoj, konkurenceschopnost a prosperitu celé společnosti. Není se tedy co divit skutečnosti, jak málo našich manažerů, organizací či firem používá v komunikaci se svými zaměstnanci některé nové formy komunikace (workshop, Open Space Technology, slyšení, moderované setkání velké skupiny, atp. ) A také to, jak málo manažerů je ochotných mluvit o vztazích mezi svými spolupracovníky, které sami vedou.

Z pohledu na prevenci a řešení toxických vztahů to je ovšem chyba! Včasnou diagnostikou a intervencí lze totiž nejenom udržovat motivaci zaměstnanců na trvale vysoké úrovni, ale také efektivně předcházet patologickým vztahům na pracovišti (mobbing, bossing, šikana, obtěžování, diskriminace, atp.) nebo se naučit takovou vztahovou patologii řešit vhodným či alespoň přiměřeným způsobem. A právě to se zdá být i tou nejlepší prevencí toxických vztahů do budoucna.

Naše iniciativa CHP (Corporate Hyde Park) se pokouší „zalepit díry a zacelit rány“, které v našich firmách, organizacích a v celé současné společnosti při pohledu na úroveň sociálních vztahů pociťujeme. Obracet s žádostí o pomoc, podporu nebo spolupráci se na nás mohou všichni – jednotlivci, pracovní skupiny, firmy a organizace, kteří považují vztahy, ve kterých právě žijí a pracují, za přinejmenším neuspokojivé, nekorektní, toxické či dokonce již za patologické (nezdravé). A učinit tak můžete prostřednictvím e-mailu (info@silentseniors.eu, info@leymannspirit.eu) nebo pomocí některého z našich tel. kontaktů: +420 602349848 (CZ) příp. +421 949292782 (SK).

P.S. Doba Covidová nás naučila mnohem intenzivněji využívat elektronických forem komunikace – Google-Meet, Zoom, Teams … . Tyto se nám také zdají být dostatečně efektivní a úsporné – alespoň v počátečních fázích naší případné spolupráce. Proto je vřele doporučujeme i do vaší pozornosti.