Štrukturálne & ekonomické násile & politický mobbing – to všetko, ako dnes už vieme, vedie často u ľudí, ktorí sa stali terčom takéhoto chovania a jednania od iných ľudí, k pocitom nespravodlivosti, krivdy a zatrpklosti či zahorklosti (Embitterment, Verbitterung …). „Východiskom“ u mnohých postihnutých je potom „útek do nemoci“ ale aj protispoločenské jednanie. A kam speje spoločnosť, kde narastá počet takto „postihnutých“ občanov si môžeme celkom ľahko domyslieť!

Litomyšl – město pro lidi. Lidé pro město.“ … Opravdu? A pro které?

(Křivda a pocit zahořklosti seniora nad skutečností, že a jakým způsobem usiluje Město Litomyšl – spolu s exekutorem JUDr. J. Podkonickým – téměř o jeden jeho celý důchod za překročení rychlosti o 10 km.h-1, dne 21.7.2018 ve 23,54 hod. …)

Pred 5-mi rokmi (21.9.2017) zomrela pani Helena Vavrinčíková Spomíname … a nezabúdame!