Zdravie bez slobody? A bez ľudskej dôstojnosti?

Rozhovor(y) o vzťahoch …

PhDr. Pavel Beňo

Orientovať sa vo vzťahovom poli, v ktorom se práve nachádzame – to nemusí byť pre mnohého z nás práve jednoduchou záležitosťou! Príčin takéhoto rozpoloženia či stavu môže byť mnoho. Ale „ľudia a vzťahy„, ktorí/é nás obklopujú, majú pre naše telesné a duševné zdravie kľúčový význam!

„Bremeno“ života v súčasnej spoločnosti pripadá mnohým z nás stále ťažšie a ťažšie a pre veľa ľudí tejto spoločnosti zvyšuje aj miera zátaže a stresu. Nie je to tak dávno, kedy sa začalo hovoriť v takomto kontexte o resilienci – akejsi odolnosti – ktorá nám je nápomocná v zvládaní náročných životných situácií spojených so záťažou a stresom. A už sa aj objavil aj celý rad doporučení či dokonca návodov, ako by takúto odolnosť – ak máme tú smolu a nezdedili sme ju v génoch po našich predkoch -bolo možné získať, natrénovať či vytvoriť.

Pri „otužovaní“ tohto druhu je samozrejme treba brať do úvahy starostlivosť o našu o telesnú schránku – tzv. „fyzično„. V tom sa všetci „tréneri“ na poli resilience zhodujú. – Zdravý zpôsob života, náš jedálníček, dostatok pohybu a vyhýbanie sa rôzným škodlivinám či dokonca jedom, ako napríklad fajčeniu, neprimeranej konzumácii alkoholu, drogám, atp. je iste veľmi dôležité .

Stále viac odborníkov v tejto oblasti – vrátane mnohých lekárov a špecialistov na psychomatickú, celostnú či dokonca vzťahovú medicínu – však zdôrazňuje aj to, aký dôležitý význam má pri zvšovaní hladiny či úrovne resilience aj naše „psychično„!!! – Naša duševná pohoda, rovnováha a hygiéna. Naša schopnosť presadiť sa, řiešiť konflikty, budovať a udržať si zdravé a produktívne medziľudské vzťahy.

Z konfliktov, ktoré môžu na človeka zvlášť ťažko dopadať, to sú hlavne vzťahy v rodine, komunite a vzťahy na pracovisku. A keď už hovoríme o miere záťaže – veľmi deštruktivne môžu z vyššie menovaných oblastí na naše zdravie dopadať stresory, ktoré bývaju označované ako „nedokončené záležitosti“.

V rozhovore – či skôr v rozhovoroch, pretože produktívny vzťah je obvykle aj záležitosťou opakovania – Vám práve ponúkame možnosť zorientovať se vo vzťahoch okolo seba (vzťahová diagnostika) a možnosť zastaviť a zamyslieť sa nad tým, ako a prečo se Vám „dejú veci, ktoré se Vám (práve?) dejú“ . Takú formu komunikácie vo dvojici (príp. aj v skupine) považujeme za podmienku nutnú (conditio sine qua non) pre každý druh „mentálneho otužovania“ a budovania či zvyšovania odolnosti voči záťaži a stresu, tzv. resilience.

Naše rozhovory by takto – okrem doporučenej a preferovanej forme „tvárou v tvár“ (face to face) – môžu prebiehať aj tzv. on-line formou cez počítač – napr. cez platformu Zoom. Takáto forma rozhovorov má síce niektoré nevýhody (napr. menšia možnosť vnímať tzv. reč tela, atd.), ale jej výhodou môže byť naopak to, že sa dá realizovať aj v zťažených podmienkách styku a komunikácie v společnosti (napr. pri karantén či dokonca aj tzv. lock downe, atp.).

AK máte záujem a potrebu si takýto rozhovor vyskúšať ešte predtým, kým sa pre takúto „resilienčnú kúru“ či tréning odolnosti rozhodnete, dajte nám to láskavo vedieť cez niektorú z našich e-mailových adries a vyčkajte na ďalšie pokyny z našej strany. Takýto rozhovor „na skúšku“, ktorý sa okrem jeho dĺžky nemusí v ničom líšiť od tých „naozajstných“ a ktorý trvá cca 50 minút, je pre každého záujemcu o túto našu službu samozrejme zadarmo..

Ďakujeme a tešíme sa vaše správy a (ďalšie) stretnutie .

PhDr. Pavel Beňo

Kontaktné e-maily: pavel.beno@vztahovna.info, info@silentseniors.eu