Zdravie bez slobody? A bez ľudskej dôstojnosti?

Mobbing, politický mobbing … a čo bude ďalej?

Vítajte na stránkach, ktoré sú venované niektorým otázkám kvality nášho života a medziľudských vzťahov …

O význame a dôležitosti sociálnych vzťahov pre život človeka toho už bolo povedané a napísaného strašne veľa. Málokto však pochybuje o tom, že práve vzťahy medzi ľudmi majú kľúčový význam a dopad na náš život, ale aj na naše zdravie a pocity zmysluplnosti a naplnenosti – teda kvality – nášho života.

Ako „vzťahovú patológiu“ som si vo svojej poradenskej praxi dovolil označovať medziľudské vzťahy, ktoré nám túto kvalitu a pozitívne pocity berú a vedú do napätia, stresu a do nemoci – teda mobbing, šikana, bossing, staffing, všetky druhy nerovného prístupu a zaobchádzania (diskriminácia), obťažovania (harassment)prenasledovania (stalking).

Mobbing“ je často definovaný ako „útoky, napádanie a obmädzovanie druhým/i„, nielen na fyzickej, ale v súčasnom „civilizovanom“ svete zrejme oveľa viac a častejšie na psychickej úrovni. Mobbing je nálak! Mobbing je ohováranie a zastrašovanie. Mobbing je psychoteror!

Politický mobbing“ je potom situácia/stav, kedy je jednotlivec, skupina a niekedy dokonca väčšina populácie, terčom „ohovárania, nátlaku, zastrašovania, vyhrážok a obmädzovania každého druhu“ zo strany jednotlivca alebo skupiny – napríklad charakterových diktátorov, totalitčíkov či ľudí s vysokými ambíciami k ovládaniu a „kupovaniu“ druhých, oligarchov, finančníkov a zbohatlíkov každého druhu – skrátka tzv. „mocných“. Väčšinou sa tak deje prostredníctvom politikov, správnych úradníkov a im podriadených (represívnych!) orgánov a zložiek. Zvláštne postavenie v súčasnom svete pri politickom mobbingu zohrávajú (nie nezávislé, ale naopak kolaborujúce!) médiá. Typickým pre všetky druhy politického mobbingu je predovšetkým nedostatok sebereflexie a tzv. spätnej väzby (feedback), verbálne násilie, neschopnosť či neochota viesť dialog a predovšetkým odmietanie akejkoľvek formy rovnej diskusie a kritiky. (Napr. výroky tipu „o faktoch sa nediskutuje!“, atp. .)

Pri posudzovaní toho, či sa jedná o politický mobbing vychádzame predovšetkým z komunikačnej analýzy a prvkov a signálov psychického násilia – nátlaku, ohovárania, znevažovnia, atp. . Do úvahy však samozrejme musíme brať aj reálne rozloženie prvkov moci a vlivu, ktorými jedna či druhá strana disponuje!

Mnoho signálov už nasvedčuje, že sa svet, v ktorom žijeme mení v kvalite života a medziľudských vzťahov k horšiemu. Pojmy ako „sloboda“, „demokracia“ a „ľudská dôstojnosť“ sa vyprázdňujú či dostávajú celkom iný obsah. Naozaj sa to deje a ak áno, tak prečo sa tak deje? A práve týmto a podobným otázkam chceme na tomto webe venovať pozornosť.

22.9. 2021, PhDr. Pavel Beňo