Zdravie bez slobody? A bez ľudskej dôstojnosti?

Niekoľko slov úvodom (impressum)

Doménu (a webové stráky) nazvané „silentseniors.eu“ zaregistroval a založil PhDr. Pavel Beňo, ktorý je aj predsedom Rady Občianskeho združenia Práca a vzťahy, v roku 2021.

Občianskeho združenie Práca a vzťahy je zaregistrivané na MV SR od roku 2003 pod číslom VVS/1-900/90-22587. Sídlo združenia: Štúrova 974/2, 924 01 Galanta /SK. (Tel. +421 949292782)

Pavel Beňo sa (už viac ako 20 rokov) venoval a venuje tzv. anti-mobbingovému poradenstvu a na túto tému vydal v ČR dve samostatné publikácie: „Můj šéf, můj nepřítel, ERA, 2005“ a „Šarmantní násilníci, Portál, 2015„. Na základe skúseností a praxe v tejto oblasti začal od roku 2020 – po zrelej úvahe – používať aj pojem „politický mobbing„.

A pretože ako politický mobbing by zrejme bolo možné označiť aj mnohé z toho, čo sa okolo nás (a nielen na Slovensku) práve v týchto časoch deje, rozhodol sa – aj keď už v seniornom veku (73 rokov) – „odložiť svoju zamĺklosť“ (silence) a aktívnejšie komentovať a hodnotiť niektoré udalosti, doma či vo svete, ktoré ho nenechávajú ľahostajným.

Ak ste na tom podobne aj Vy a chcete sa pridať k našej skupine – a nemusíte byť pri tom ani seniorného veku – ozvite sa láskavo na dolu uvedenú e-mailovú adresu s tým, že tam napíšete nielen pár informácií o sebe, o tom, čo by ste chcel/a v našej súčasnej spoločnosti zmeniť, ale aj ako by ste k tomu mohli dopomôcť aj Vy osobne.

(V súčasnej dobe hľadáme hlavne spolupracovníkov a spolupracovníčky, ktorí/é nám budú pomáhať s prekladom obsahov týchto webových stránok z/do iných jazykov – a o nielen svetových!)

Kontakt: info@silentseniors.eu