Zdravie bez slobody? A bez ľudskej dôstojnosti?

Toxické pracovište, toxické vzťahy …

Je dôležité poznamenať, že toxické vzťahy sa neobmedzujú len na romantické vzťahy. Vyskytujú sa v rodinách, na pracovisku a v skupinách priateľov – a môžu byť extrémne stresujúce, najmä ak s toxicitou nedokážeme efektívne naložiť. Nie všetky toxické vzťahy sú však zapríčinené paricipujúcimi stranami.

Čo charakterizuje toxický vzťah?

V toxickom vzťahu sa zpravidla necítime byť dostatočne akceptovaný – prímaný a podporovaný. Skôr naopak! Cítime sa nepochopení, ponížení či dokonca ponižovaní či dokonca napadaní. V podstate sa každý vzťah, ktorý vám je nepríjemný, sa môže časom stať toxickým. Toxické vzťahy sa môžu vyskytnúť takmer v akomkoľvek kontexte – od športovicka cez zasadaciu miestnosť až po spálňu. S toxickými vzťahmi sa môžete stretnúť aj v rámci rodiny. Vzťah je toxický, keď je váš pocit pohody ohrozovaný akýmkoľvek spôsobom – emocionálne, psychicky a dokonca ši dokonca fyzicky.

Ľudia s duševnými chorobami, ako je bipolárna porucha, hlboká depresia ale aj v prípade depresívnych sklonov, môžu byť náchylnejší k upadnutia do toxických vzťahov, pretože citlivejšie reagujú na negatívne emócie.

Tak napríklad, niekto s bipolárnou poruchou, kto je uprostred zmiešanej alebo depresívnej epizódy, kto nemá svoju emocionálnu stabilitu celkom pod takou kontrolou ako ostatní, preto aj sám sa môže stať ľahším terčom pre toxických ľudí. Toxickí ľudia však môžu ublížiť komukoľvek.

Charakteristiky a znaky toxického vzťahu

Ak hodnotíte mieru toxicity niektorého (svojho) vzťahu či vzťahov, ste to iba vy, kto je schopný posúdiť či tam prevažujú pozitíva nad negatívami. Pri toxických vzťahoch niekto neustále ohrozuje vašu pohodu tým, čo hovorí a robí. Vzťahy, ktoré zahŕňajú fyzické alebo verbálne násilie, sa určite považujú za toxické. Existujú však aj ďalšie charakteristiky toxického vzťahu, ktoré je ľahké na prvý pohľad prehliadnuť. Tie obsahujú:

  • To , že dávate svojmu proťajšku viac, ako dostávate. Tým sa cítite znehodnotení a vyčerpaní.
  • Neustále sa cítite nedocenení alebo nie sú naplnené vaše potreby.
  • Máte pocit, že postupom času strácate svoju sebaúct.
  • Cítite sa nepodporovaní, nepochopení, ponižovaní alebo napadnutí.
  • Cítíte sa deprimovaní, nahnevaní alebo unavení potom, čo ste mali rozhovor s týmo proťajškom druhou alebo po tom, co ste sa zdržovali v jej prítomnosti .
  • Vyvolávate v sebe navzájom iba to najhoršie. Napríklad váš proťajšok vo vás vyvoláva iba to negatívne, a vy potom nemáte žiadnu radosť z toho, ako ste sa zachovali.
  • V prítomnosti tejto osoby nedávate zo seba to „najlepšie ja“. Napríklad se tu prejaví vašu „temná stránka“ alebo Vaša neomalenosť, ktoré bežne neukazujete.
  • Máte pocit, že sa s takými osobami musí zaobchádzať „v zamatových rukavičkách“, aby ste sa hneď nestali terčom ich nepriateľstva.
  • Trávite mnoho času a emocionálnej energie tým, aby ste svoj proťajšok dobre naladili.
  • Neustále ste obviňovaní. Toxické osoby otáčajú veci tak, aby ich omyly a chyby mohli byť pripísané iným, napr. Vám.

Toxické vs. zdravé správanie

Pri určovaní, či je nejaký vzťah toxickým, je dôležité zvážiť, aké formy chovania, reakcie či správanie vo vzťahu prejavažú. Inými slovami, ak ste jeden alebo obaja k sebe chováte vo vzťahu navýsosť sebecky, negatívne a neúctivo, môže vzniknúť táto „toxicita“. Ale ak ste prevážne povzbudzujúci, súcitní a rešpektujúci, potom sa síce môžu vyskytnúť len určité špecifické problémy, ktoré síce vytvárajú toxicitu, ale ktoré je možné a nutné riešiť. Dôležité je však rozpoznať príznaky toxického správania – či už je to vo vás alebo v druhej osobe. Toto sú niektoré príznaky toxického a zdravého správania:

Toxické chovanie—— Zdravé chovanie

Neistý (nebezpečie) —— Istý (bezpečie)

Žiarlivý/á —— Milujúci/a

Negatívny/a—— Pozitívny/a

Sebastredný/á —— Starostlivý/á

Egoistický/á—— Obetavý/á

Kritický/á—— Povzbudujúci/a

Ponižujúci/a—— Uznalý/á

Nedôverčivý/a—— Dôverujúci/a

Zneužívajúci/a—— Súcitný

Nerešpektujúci/a—— Rešpektujúci/a

Z nemčiny preložil: PhDr. Pavel Beňo

Zdroj : https://mentalwohl.com/toxische-beziehung-bedeutung-und-merkmale/