Zdravie bez slobody? A bez ľudskej dôstojnosti?

Corporate Hyde Park: Otvorená komunikácia o vzťahoch – v práci, škole, skupine či v spoločnosti

Označenie „Hyde Park“ býva niekedy používané ako synonymum k pojmom „slobodný, necenzurovaný prejev“ príp. „otvorená komunikácia“.

Hyde Park je však už dávno lokálnym označením jedného z mnohých parkov v Londýne a to, prečo je práve jedna jeho časť – tzv. Speakers Corner – symbolom demokracie a slobody prejavu je celkom zaujímavá vec.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je sk2.jpg

Niekde v týchto miestach bolo v minulosti verejné popravisko a na ňom aj šibenica. Právom odsúdenca na smrť bolo aj preniesť svoju poslednú reč, z pochopiteľných dôvodov zrejme necenzúrovanú. Šibenica tu už nestojí, ale právo tu otvorene prehovoriť, prakticky o čomkoľvek, je však – div sa svete! – na tomto mieste rešpektované a dodržované aj v súčasnosti.

Vzťahy na pracovisku sú vecou zložitou a niekedy veľmi neprehľadnou (i delikátnou) – bezpochyby však aj veľmi dôležitou. Nielen v kontexte kvality pracovného života, ale aj s ohľadom na kvalitu požadovaného a podávaného pracovného výkonu. Na túto skutočnosť poukazovalo a poukazuje už aj celý rad organizačných psychológov. Za všetkých si dovolím pripomenúť autora C. M. Brodského z USA, ktorý napríklad už v roku 1976, publikoval svoje myšlienky a postrehy vo svojich textoch na túto tému – napr. v knihe s názvom The Harassed Worker.

Zhruba od polovice 80. rokov minulého storočia to bol aj švédsky autor nemeckého pôvodu Heinz Leymann, ktorý často hovoril o psychosociálnom strese na pracovisku a do veľkej miery prispel k popularizácii a rozšíreniu pojmu mobbing (Violence and Victims, 5, 119-126, 1 Mobbing and psychological terror at workplaces).

Objavil sa však aj celý rad iných pojmov, ktoré ilustrujú deštruktívny vplyv niektorých foriem sociál vzťahov v práci: bossing, bullying, stafing, straining, šikanovanie, diskriminácia, obťažovanie a prenasledovanie, … K týmto a aj niektorým iným (patologické vzťahy, politický mobbing …) pribudlo v v polovici 90. rokov 20. storočia aj označenie toxické vzťahy, ktoré rýchlo rožšílilo a aj do budúcnosti sa zdá byť – z mnohých dôvodov – veľmi perspektívnym.

Za opak toxických vzťahov by sme mohli považovať vzťahy produktívne. Za produktívne potom môžeme považovať takú úroveň či kvalitu medziľudských vzťahov v práci, ktorá optimalizuje nielen pracovný výkon jednotlivcov, ale aj pocit ich pracovnej a životnej pohody ako aj celkovú úroveň fyzického a duševného zdravia.

Sloboda prejavu a demokracie končí pred bránou mojej firmy!“– Tieto slová som počul – a stále ešte niekedy počúvam – z úst mnohých manažérov českých a slovenských firiem, ktorí boli alebo sú účastníkmi kurzov o produktívnych a deštruktívnych formách vzťahov a komunikácie v organizácii či firme. Dnes asi menej často, ako tomu bolo v minulosti. Ale nie som si istý, či sa našim lídrom – nech už hovoríme o manažéroch alebo politikoch – podarilo úplne vymaniť z moci totalitných praktík, ktoré nie sú pre život a prácu v demokratickej spoločnosti nijako efektívne. A ktoré nie sú efektívnymi ani pri pokusoch o zavádzanie rôznych foriem tímovej práce, ktoré sa dnes ukazujú byť nutnou súčasťou každej životaschopnej organizácie či firmy. Najmä z hľadiska dlhodobejšej perspektívy na ich zdravý vývoj, konkurencieschopnosť a prosperitu každej firmy a iste aj celej spoločnosti.

Nemožno sa preto diviť ani skutočnosti, ako málo našich manažérov, organizácií či firiem používa v komunikácii so svojimi zamestnancami tzv. nové formy komunikácie – workshop, Open Space Technology, moderované stretnutia veľkých skupín, atp. . A predovšetkým tomu, ako málo manažérov je ochotných hovoriť o vzťahoch medzi ľuďmi -spolupracovníkmi, ktoré sami vedú.

Z pohľadu na prevenciu a riešenie toxických vzťahov to je však chyba! Včasnou diagnostikou a intervenciou možno totiž nielen udržiavať motiváciu zamestnancov na trvale vysokej úrovni, ale aj efektívne predchádzať patologickým vzťahom na pracovisku – mobbingu, bossingu, šikanovaniu, obťažovaniu, diskriminácii, atp. – príp. sa naučiť takúto vzťahovú patológiu riešiť vhodným či primeraným spôsobom. A práve to sa zdá byť aj tou najlepšou prevenciou toxických vzťahou do budúcnosti.

Naša iniciatíva (Corporate Hyde Park) sa pokúša „zalepiť diery a zaceliť rany“, ktoré v našich firmách, organizáciách a v celej súčasnej spoločnosti pri pohľade na úroveň sociálnych vzťahov pociťujeme. Obracať na nás so svojou žiadosťou o pomoc, podporu alebo spoluprácu sa na nás môžu všetci – jednotlivci, pracovné skupiny, firmy a organizácie – ktorí považujete vzťahy okolo seba, to zn. tie, v ktorých práve žijete a pracujete, za prinajmenšom neuspokojivé, nekorektné, toxické či dokonca už za patologické (nezdravé) . Urobiť tak môžete prostredníctvom niektorého z našich e-mailov (info@silentseniors.eu, info@leymannspirit.eu) alebo pomocou niektorého z našich tel. kontaktov: +420 602349848 (CZ) príp. +421 949292782 (SK).

Poznámka: Doba Covidová nás naučila intenzívnejšie využívať elektronické formy komunikácie – Google-Meet, Zoom, Teams … . Tieto sa nám teraz javia byť dostatočne efektívne (a úsporné!) – aspoň v počiatočných fázach našej prípadnej spolupráce – aj pri iniciovaní a organizovaní našich Hyde Parkov. Práve preto ich vrelo doporučujeme aj do vašej pozornosti.